Je ministr papaláš, ksindl a hochštapler, co nám věší bulíky na nos a fasuje erár? Češtinářka vysvětluje triky našeho rodného jazyk

Mgr. Markéta Gregorová, Ph.D. je korektorkou a překladatelkou z angličtiny do češtiny na volné noze. Na svém twitterovém účtu nás pravidelně a vtipně zásobuje tipy do života ze světa záludné češtiny, se kterými se setkáváme v každodenním psaném i mluveném projevu. Dneska se s ní podíváme na běžně používaná slova a spojení slov, o jejichž původu pravděpodobně nemáme tušení.

Ministr

Víte, že ministr je etymologicky vzato doslova pomocná síla? Ministr sdílí svůj původ se slovy ministrant či administrace, což vše vychází z latinského minister (pomocník), od latinského minus (méně). Původně výraz ministr označoval pomocníka vladaře.

Papaláš

Kde se vzal papaláš? Jde o pejorativní výraz pro funkcionáře a pochází asi ze slovenštiny, kde papuľovať značí mluvit naprázdno či odmlouvat. Spekuluje se ale i o souvislosti s ruským slovem papacha, vysokou kožešinovou čepicí nošenou tamními hodnostáři.

Fotka od Andrea Piacquadio z Pexels

Ksindl

Ksindl je dnes pejorativní název pro cosi podřadného. Předchůdcem tohoto slova byl ale zcela neutrální výraz pro služebnictvo. Německé Gesinde, vycházející z indoevropského kořene *sent- (posílat), označovalo doslova služebnictvo jako cestovní doprovod.

Mezulán

Mládeži přístupnou nadávku mezulán (hlupák) znáte z pohádek. Výraz mezulán původně označoval lacinou tkaninu a v tomto smyslu vychází z italského mezzolana (polovlna). Nadávka mezulán je přetvořené slovo mezek s humorným přikloněním k názvu tkaniny.

Šibal

Proč se šibalovi říká liška podšitá či podšívka? Z liščích kožešin se dělaly kabáty s kožešinou obrácenou dovnitř, tedy liškou podšité. Naši předkové věřili, že vychytralost tradičně spojovaná s liškou se oděvem přenese na nositele, který je pak liška podšitá.

Hochštapler

Co je zač slovo hochštapler? Jak správně tušíte, jde o germanismus. Tento původně argotický výraz je složený z německého „hoch“ (tj. vysoký) a jidiš „stapeln“ (tj. žebrat). Hochštapler je tedy uhlazený podvodník vyšší kategorie.

Fotka od master1305 z Freepik

Blbý jak pučtok

Proč se říká blbý jak pučtok? Pučtok vychází z německého Putzstock, a to z putzen (čistit) a Stock (tyč). Česky je to vytěrák a slouží k čištění hlavní pušek. Jak přesně souvisí s hloupostí, nevíme jistě; snad tak, že to není zrovna sofistikovaný nástroj…

Věšet bulíky na nos

Co jsou to ty bulíky, které věšíme na nos? Bulík je mladý vůl, a to z německého Bulle, což označuje býka. Když někoho balamutíme, doslova mu nevěšíme na nos dobytek, nýbrž obrazně řečeno z něj děláme – ano, vola

Fasovat erár

Posviťme si na krásně české spojení fasovat erár. Je to samozřejmě germanismus, a to z německého fassen (dostávat, uchopit) a Ärar (státní pokladna, erár). Onen erár je ale původně z latinského aerārium, od aes (kov, peníz), podle peněz ve státní pokladně.

Zdroj: twitter.com. úvodní fotka od Getty Images