Jsme větší mutanti, než se myslelo: Moderní člověk se pářil s neidentifikovaným archaickým tvorem

Mezi lidskými druhy byla analýza alternativních typů zatím omezena na neandrtálce a denisovany. Vědci ale objevili, že rozhodně nejsme čistokrevní, tedy že většinou jsme „sapiens“, ale náš rodokmen je podobný pouličnímu psímu kříženci.

Vědci na webu Genetic Literacy Project.org (Věda, ne ideologie) tvrdí: „Zjistili jsme, že až zhruba dvě procenta našich genů pocházejí od neandrtálců. Mohli jsme také zdědit geny od denisovanů (jakýsi východní neandrtálec), zvláště pokud bychom byli Negritové (Filipínci), u nichž je 6 procent DNA denisovanů.

Denisované jsou vyhynulí příslušníci rodu Homo, blízcí neandertálcům. Bylo nalezeno pouze několik zlomků jejich kostí, první z nich v roce 2008 v Denisově jeskyni na Altaji v Rusku. Stáří bylo určeno na 41 000 let. (cs.wikipedia.org)

Negritové je souhrnné označení několika populací obyvatel žijících v jižní a jihovýchodní Asii, které se odlišují malým vzrůstem a tmavou pletí. Živí se jako kočovní lovci a sběrači, část populace jsou zemědělci. (cs.wikipedia.org)

Tibeťané mají také poměrně vysoké genové „příspěvky“ od denisovanů, a co je překvapivější, ukazuje se, že taktéž jsou na tom Islanďané. Ztratil se někde na planetě před desítkami tisíc let „nepozorovaně“ nějaký denisovan? Jsou i jiné možnosti: jejich skutečný dosah zůstává záhadou.

Londýn, Velká Británie – 11. března 2018: Dospělý muž neandrtálského typu na základě 40 000 let starých pozůstatků nalezených u Spy v Belgii. Národní historické muzeum. Ilustrační fotka od IR Stone / Shutterstock

Neidentifikovaný neznámý

Vědci z GLP dokonce vypozorovali, že někteří moderní lidé mají slabé genetické náznaky z dřívějšího křížení s neidentifikovaným archaickým člověkem – tedy homininem. Archaický signál je nejsilnější u některých západních Afričanů, ale i my můžeme vlastnit genetický šepot tohoto „ducha“, který se oddělil od linie sapiens asi před půl milionem let, odhadují odborníci.

Ještě někdo další číhá v našich tělech? Možná. V zaznamenané lidské historii nebo policejních záznamech není nic, co by naznačovalo, že lidstvo je při výběru partnera k páření nějak přehnaně úzkostlivé. Ale za posledních 20 let se náš obraz o nás samých navždy změnil.

Zdroj: https://geneticliteracyproject.org. Ilustrační úvodní fotka od IR Stone / Shutterstock: Londýn, Velká Británie – 11. března 2018: Dospělý muž neandrtálského typu na základě 40 000 let starých pozůstatků nalezených u Spy v Belgii. Národní historické muzeum.